sex hikayeleri seks hikayesi seks hikayeleri erotik hikayeler erotik hikaye 31 seks hikayeleri porno hikayeleri sikiş hikayeleri türkçe sex uzun sex hikayeleri mersin escort mardin escort manisa escort kayseri escort kars escort artvin escort rize escort konya escort aydın escort antalya escort


Bugün: 13.07.2020

ANAAA YASA YAPIYOLA


Yeni bir anayasa yapılıyor
Parlamentodaki partiler toplandı
Bir komisyon kuruldu
Bazı partiler
Bizim kırmızı çizgilerimiz var
Bunun dışına çıkamayız dediler
Kırmızı çizgilerimiz var diyenlerin
Kırmızı kalemlerinin olmadığı anlaşıldı
Onun için çizgiler çizilemedi
Peki, bir Anayasaya ihtiyaç var mı?
Bence var!
Niye derseniz
Dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım
Tarihimizde Anayasa olarak kabul edebileceğimiz
İlk yazılı hukuk belgesi Sened-i İttifak’tır
1808 yılında II Mahmut döneminde
Alemdar Mustafa Paşa tarafından hazırlanmıştır
Bu belge ile Türk tarihinde ilk defa
Devlet iktidarı sınırlandırıldığından
Anayasal belge olarak kabul edilir
Yani söylemesi ayıp
Sened-i İttifak ile
Saray yetkilerine bir darbe yapılmış
1839 Tanzimat Fermanı
İkinci Anayasamız sayılır
Bu Ferman ile
Askerlik süresi, özel mülkiyet, yargılama ve azınlık hakları düzenlenir
Padişah öyle kafasına estiği gibi
Sancak-ı Şerifi açıp haydi bakalım herkes askere diyemez
Sarayın keyfiliklerine bir darbe daha yapılır
Tanzimat Fermanının tamamlayıcısı olan
1856 Islahat Fermanı  
Yıkılışa dur diyebilmek için
Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa tarafından
Avrupa devletlerinin arzuları doğrultusunda hazırlanmıştır
Her nedense bu cümle bana bu günleri hatırlattı
Batı taklitçisi kurumlar ile İslami görüşlü kurumlar arasında
Anlaşmazlıklar ve çatışmalar olmuş
Çöküntü daha da hızlanmış 
Saray bir darbe daha yemiş
Darbe sadece yetkilere yapılmaz
Son dönem Padişahların tamamı
Darbe ile tahttan indirilir, darbe ile tahta oturtulurdu
Darbe ile ağabeyinin yerine tahta oturan II Abdülhamit
1876 da Meşrutiyeti ilan eder
Mithat Paşa’nın hazırladığı
Kanun-i Esasi’ye çağdaş anlamda ilk Anayasamız diyebiliriz
Kanun-i Esasi ile Padişah yetkilerine büyük darbe indirilir
Darbe ile gelen II Abdülhamit
Bu sefer Kanun-i Esasi’ye bir darbe yapar
1908 de bu sefer II Abdülhamit’e bir darbe yapılır
II Abdülhamit o dönemin Süleyman Demirel’i gibidir
Kah Abdülhamit darbe yapar yetkilerini alır
Kah ona darbe yapılıp yetkileri elinden alınır
Bakılır ki baş edemeyecekler
Sonunda geldiği gibi bir darbe ile tahttan indirilir
Birinci Dünya Savaşında imparatorluk yenilir
Mustafa Kemal ortaya çıkar
Bir darbe de o yapar
Saltanat kaldırılır
Cumhuriyet ilan edilir
1924 Anayasası yapılır
Saray ailesinin güdümünden kurtulan halk
Kendi yöneticisini kendisi seçer
Seçilmiş Padişahlığın tadına varanlar
Ne yapıp edip, tekrar tekrar kendilerini seçtirmesini bilirler
Bunlardan kurtulamayacağını anlayanlar
Orduyu fişteklerler 1960 da bir darbe daha yapılır
1961 yılında da Anayasası yapılır
Seçilmiş Padişahlar akıllanmamışlardır
İşler kötüye gittiğinde
Biz bu işi beceremedik demezler
Kabahati onda bunda ararlar
Bir Cumhurbaşkanı bile seçemezler
Can güvenliğini sağlayamazlar
Kabahati Anayasada bulurlar 
Ülkeyi kan gölüne çeviren Anayasadan kurtulmak için   
1980 yılında Ordu darbe yapar
1982 yılında da Anayasasını yapar
Halkoyuna sunulur % 91.37 kabul oyu alarak yürürlüğe girer
Her nedense sonraki yıllarda yüzde elli bile oy alamayanlar
Bu Anayasayı beğenmezler
Orasını burasını çekiştirip dururlar
Bir akıllı çıkıp ta  
Hemşerim bu Anayasayı Halkın % 91.37 si beğendi
Sizi beğenenler ise % 50 bile değil diyemedi
Anayasaya durduk yerde darbe yapılmaz
Darbe için ortam hazırlamak gerekir
% 91.37 yi beğenmeyen
% 49.95 ler Anayasayı korumaya kalkabileceklere
Darbe yapacaklardı! Darbe yapacaklardı! Diye diye
Darbecilere darbe yaparlar 
Darbe yapılmasına sebep olacak
Hedef kişiler seçilir
Suçları belirlenir
Ve içeri tıkılırlar
İçerdekiler
-Bizim suçumuz neykine
Dedikçe
-Ama yasa böyle, denir  
Haksızlığı görenler
-Anaaaa yasaya bak derler 
Görüldüğü gibi her darbeden sonra
Darbe yapanlar, sözüm ona millet için
Ama aslında kendilerini korumak için
Bir Anayasa hazırlamışlardır
Bu darbe de kendi Anaaa yasasını hazırlamaya başlamıştır
Çok görmeyelim lütfen
Bunlar siyasetçilerin işi
Biz vatandaşlar olarak
İllaki bir şey göreceksek iyi Anayasadan önce
Bize iyi yöneticiler lazım olduğunu görelim  
  
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ