sex hikayeleri seks hikayesi seks hikayeleri erotik hikayeler erotik hikaye 31 seks hikayeleri porno hikayeleri sikiş hikayeleri türkçe sex uzun sex hikayeleri mersin escort mardin escort manisa escort kayseri escort kars escort artvin escort rize escort konya escort aydın escort antalya escort


Bugün: 27.05.2020
  • Ana Sayfa
  • »
  • GÖKÇEADA CITTASLOW SÜRECİNDE YOLUN NERESİNDE?!

GÖKÇEADA CITTASLOW SÜRECİNDE YOLUN NERESİNDE?!


Ülkemizde ilk kez İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde başlatılan Cittaslow= Sakin Şehir kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: “İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow(Yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow Sakin Şehir anlamında kullanılmaktadır. Cittaslow Ağı, küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food hareketinden ortaya çıkmış bir kentler birliğidir. Küreselleşmenin yarattığı homojen mekanlardan biri olmak istemeyen, ye­rel kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin katıldığı bir birliktir

Cittaslow’un; Çevre ve Altyapı Politikaları, Kentsel Kalite İçin Teknolojiler ve Tesisler, Yerel Üretimi Korumak,  Misafirperverlik, Farkındalık, SlowFood Faaliyetlerine ve Projelerine Destek Olmak gibi başlıklardan oluşan 60 civarında kriteri bulunmaktadır.

Kasım 2012’den itibaren geçerli olmak üzere; Çevresel Politikalar, Kent/Peyzaj Gelişimi, Teknik Alt Yapı ve Ulaşım, Kentsel Yaşam Kalitesi, Ekonomi-Endüstri-Ustalık, Kültür-Toplum Yaşamı ve Entegrasyon gibi altı ana başlıkta (alan) Cittaslow  kriterleri  değerlendirilmektedir. Her bir yörenin kendisine özgü bazı özellikleri de kriterler içerisinde yer almaktadır.

Cittaslow olmadan önce kendisine göre zaten “sakin şehir” olan Gökçeada’da, 2010 yılında Cittaslow unvanı alındıktan sonra hangi kriterler (2012 öncesinde) yerine getirilmiştir ya da getirilmeye çalışmıştır?  Cittaslow kavramı, yöre halkı ve esnafı tarafından ne kadar “özümsenmiş” ya da benimsenmiştir?” Gökçeada’da yaşayan bir vatandaş olarak sormaya hakkımız olduğunu düşündüğüm ilk sorunun açıklamalarını; haddim olmayarak gözlem ve kısmen edinilen bilgilere dayandırılarak “değerlendirmeye” çalıştım.  Cittaslow yetkililerinin buradaki yanlış ve eksik bilgileri düzeltmesi dileğimizdir.

Her bir kriteri; Belirsiz (B), Kısmen (K), Evet (E) ve Hayır (H) olarak işaretlemeye çalışalım:

Çevre Politikaları

1. Hava, su ve toprağın kalitesinin, yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi. B

2. Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıştırılarak toplanmasının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik projeler. H

3. Endüstriyel ve evsel kompostlamanın teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması. H

4. Kentsel ya da toplu kanalizasyon için, atık su arıtma tesisinin bulunması. H

5. RSU ve biyokütlelerden ısı üretilmesi ve özellikle alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, mini hidroelektrik santral) kullanılması yoluyla enerji tasarrufu yapılmasına yönelik belediyenin planı.*** H

6. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin (GDO) *** tarımda kullanılmasının yasaklanması H

7. Reklam Ticari tabelalar ve trafik işaretlerinin düzenlenmesine dair belediyenin planı.K

8. Elektromanyetik kirliliğin kontrolü için sistemler geliştirilmesi.H

9. Gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü için program yapılması. B

10. Işık kirliliğinin kontrolü için sistemler ve programlar oluşturulması. *** B

11. Çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi (EMAS ve ECOLABEL ya da ISO 9001; ISO 14000, SA 8000 ve Gündem 21 projelerine katılım). *** H

 Altyapı Politikaları

1. Tarihi merkezlerin ıslahı ve iyileştirilmesi için planlar ve/veya kültürel ve tarihi değerler üzerine çalışmalar yapılması. K

2. Güvenli ulaşım ve trafik için planlar yapılması. H

3. Okullar ve kamu binalarına bağlanan bisiklet yolları. H

4. Özel taşıtlar yerine uygun alternatif taşıma ve trafiğin toplu taşım araçları ve yaya alanları ile bütünleştirilmesi için (toplu taşımla bağlantılı ilave kentsel araba park alanları, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, teleferik, bisiklet yolları, okullar, işyerleri ve benzerlerine erişim sağlayan yaya güzergâhları) planlar yapılması. *** H

5. Kamusal ve kamuyla ilgisi olan alanların engelliler için erişilebilir olması, mimari engellerin kaldırılması ve teknolojilere erişimin sağlanmasını garanti altına almak üzere altyapıların teşvik edilmesi. *** H

6. Aile yaşantısına ve yerel aktivitelere (eğlence, spor aktiviteleri, okul ve aile arasında bağ oluşturmayı amaçlayan aktiviteler, yaşlılar ve kronik hastalar için evde yardımı da kapsayan yardım çalışmaları, sosyal tesisler, belediye çalışma saatlerinin düzenlenmesi, umumi tuvaletler) yardımcı olacak programların teşvik edilmesi. *** H

7. Tıbbi yardım merkezi mevcudiyeti. E

8. Vasıflı yeşil alanların ve hizmet altyapılarının (yeşil alanların birbiriyle bağlantıları, oyun sahaları, vb.) mevcudiyeti. K

9. Ticari malların dağıtımı ve “doğal ürünler için ticari merkezler” oluşturulması için plan hazırlanması. H

10. Mağaza sahipleriyle, zor durumda olan vatandaşlarla ilgilenme ve yardım etme üzerine mutabakat sağlanması: “dost mağazalar”. H

11. Bozulmakta olan kentsel alanların ve şehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin iyileştirilmesi. H

12. Kent tarzının yeniden yapılandırılması ve iyileştirmesi için bir program. *** K

13. Kentin tanıtımında kullanılan bilgilendirme ofislerinin, U.R.P. (kentsel yenilenme programı) işlevlerinin, Cittaslow tanıtım/bilgi ofisiyle bütünleştirilmesi. *** B

 Kentsel Kalite için Teknolojiler ve Tesisler

1. Biyomimari için büro ve biyomimarinin teşvik edilmesi yönündeki bilgilendirme projesi için görevlendirilen personelin eğitimi için programlar *** B

2. Şehri, fiber optik kablolar ve kablosuz sistemler için teçhiz etmek. B

3. Elektromanyetik alanları izleme sistemlerinin benimsenmesi. H

4. Kentin çevresi ve peyzajıyla uyumlu çöp tenekeleri bulundurulması ve çöplerin belirli zamanlarda toplanması. K

5. Kamu ve özel alanların çevreyle uyumlu bitkilerle, tercihen bahçe peyzajı kriterlerine uygun yerel bitkilerle, bitkilendirilmesi için teşvik edilmesi ve programlar oluşturulması. H

6. Vatandaşlara götürülen hizmetler ( belediye hizmetlerinin internet vb. üzerinden duyurulması, vatandaşlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluşturulması ve vatandaşların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri) için planlar yapmak. K

7. Özellikle gürültülü alanlarda gürültünün kontrol edilmesi için plan. B

8. Kentte kullanılan renklerle ilgili plan hazırlamak. H

9. Elektronik evden çalışmanın (telework) teşvik edilmesi. H

 Yerel Üretimi Korumak

1. Organik tarımcılığın geliştirilmesi için projeler. *** E

2. Esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretilen ürünler, eşyalar ve el sanatlarının kalitesinin belgelendirilmesi. *** K

3. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan esnaf ve zanaatkârların ve/veya el işi ürünlerinin korunması ve himayesine yönelik programlar. *** K

4. Yok olma riskiyle karşı karşıya olan geleneksel çalışma ve meslek yöntemlerinin himayesi. *** K

5. Organik ürünlerin ve/veya yerli ürünlerin kullanılması ve restoranlar, okul kafeteryaları ve korunan yapılarda yerel geleneklerin muhafaza edilmesi *** K

6. Slow Food hareketiyle işbirliği içerisinde okullarda tat ve beslenme konusunda eğitim programları hazırlamak *** H

7. Yok olma riski altında olan şarap ve gastronomik yavaş yemek çeşitleri için, aktivitelere destek olmak. *** E

8. Yöreye özgü ürünlerin tespit edilmesi ve bu ürünlerin ticarileşmesi için destek olunması (pazarların ve marketlerin yerel ürünlerin satışı için düzenlenmesi, uygun mekanların oluşturulması). *** K

9. Şehirdeki ağaçların sayımının yapılması ve büyük ya da “tarihi ağaçların” değerinin arttırılması. E

10. Yerel kültürel etkinliklerin korunması ve teşvik edilmesi. *** K

11. Kent ve okul bahçelerinde geleneksel yöntemlerle yerel ekinler yetiştirilmesi için teşvik edilmesi. H

 Misafirperverlik

1. Turist bilgisi ve nitelikli misafirperverlik için eğitim kursları.*** B

2. Turistik güzergâhlarıyla tarihi merkezlerin ve turistik yerlerin işaretlenmesinde uluslararası işaretlerin kullanılması. *** H

3. Ziyaretçilerin özellikle takvimlendirilmiş etkinlikler için şehre yaklaşımlarını ve bilgi ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırıcı resepsiyon yönergelerinin ve planların hazırlanması (otopark, resmi kurumların çalışma saatlerinin uzatılması/esnetilmesi, vb.). K

4. Şehrin “yavaş” güzergâhlarının düzenlenmesi (broşürler, internet siteleri, ana sayfalar vb.) E

5. Turistik işletmeciler ve mağaza sahiplerinin, ücret şeffaflığı ve fiyatların müessesenin dışında sergilenmesi gerekliliği konusunda bilinçlendirilmesi. H

 

Farkındalık

1. Yerel Yönetimin Cittaslow olma niyetini açıklamadan önce vatandaşların Cittaslow’un ne olduğu, amaçları ve prosedürü hakkında bilgilendirilmesi amacıyla kampanyalar düzenlenmesi *** K

2. “Yavaş” felsefesini kazanmada ve Cittaslow projelerinin uygulanmasında sosyal yapıların dâhil edilmesi için programlar hazırlanması, özellikle; eğitsel bahçe ve parklar, okuma mekanları, tohum bankası projesine katılım *** H

3. Slow City ve Slow Food faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için programlar hazırlanması *** K

 Olağanüstü Gereklilikler

- Kentte Cittaslow kimliğini vurgulayacak kampanyalar düzenlenmesi ve Cittaslow tarafından lanse edilen şartların karşılanması (zorunlu) K

- Yavaş Yemek Komitesinin oluşturulması ve desteklenmesi. E

Üye şehirlerin, antetli kağıtlarına Cittaslow logosunu eklemeleri ve web sitelerine “yavaş” felsefesi hakkında içerik koymaları gerekmektedir. E

 

Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek

1. Yerel bir Slow Food Convivium’unun oluşturulması. E

2. Slow Food ile işbirliği yaparak zorunlu ve orta öğretimde tat ve beslenme üzerine eğitim programları hazırlanması. H

3. Slow Food ile işbirliği yaparak okul sebze bahçelerinin kurulması. H

4. Arca veya Slow Food Merkezlerinin, yok olma riski altında olan türlere veya ürünler için bir veya daha çok projelerinin uygulanması. H

5. Slow Food tarafından himaye edilen yerel ürünlerin kullanılması ve beslenme geleneklerinin, gıda eğitim programlarıyla birlikte, toplu gıda hizmetleri, korunan yapılar ve okul kantinleri içerisinde muhafaza edilmesi. H

6. Slow Food ile işbirliği içerisinde “Mercati della Terra” uygulamasıyla özgün yerli ürün elde edilmesinin desteklenmesi. B

7. “Terra Madre” projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak eşleştirme ile desteklenmesi. K         

Slow Food (Yerel Yemek Kültürü) tarafından 2009’dan itibaren her 10 Aralık’ta organize edilen “Terra Madre = Toprak Ana” günü; yerel gıdayı seçmenin önemine, iyi, adil ve temiz gıdaya tüm insanların erişim hakkı olması gerektiğine ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin bir an önce oluşturulmasına dikkati çekmek için halkın geniş katılımıyla çarşı ve pazar yerlerinde, yerel ve organik gıdalarla hazırlanan yemeklerin topluca tüketilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Oysa (bilindiği kadarıyla)  Gökçeada’da“Toprak Ana Günü” seçilmiş az sayıda katılımcıyla herhangi bir restoranda gerçekleştirilmektedir.

Gökçeada’da yaşayanların birer “cittaslow gönüllüsü” veya sorumlusu olması ve cittaslow uygulamalarını benimsemeleri dileğiyle… Ancak bu hususta  daha çok yolun başında olduğumuzun gerçeğini unutmamalıyız.

Bilgi notu: Cittaslow’un kriterleri, Cittaslow Türkiye Koordinatörü Bülent KÖSTEM’in yazısından alınmıştır. (http://www.cittaslowseferihisar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=63)

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ